درنگ: در طول روز هرکاری که ما انجام می‎دهیم باعث می‎‏شود مقداری کالری بسوزانیم. کارهایی مانند نشستن و حتی استراحت کردن. اما کارهایی که تحرک نیاز دارند می‎توانند ۱۰ برابر کارهای دیگر باعث سوزاندن کالری شوند. در نتیجه برای وزن کم کردن یکی از بهترین‎ راه‌ها این است که مقدار کالری‎ که در روز می‌‏سوزانید را با مقدار کالری‎ای که جذب می‎کنید مقایسه کنید.

راهی علمی برای محاسبه مقدار کالری که برای هر کار می‎سوزانید وجود دارد. سوزاندن کالری واحدی خاص به نام MET دارد که مقدار کالری سوزانده شده برای نشستن بدون حرکت است. می‏‌توان این مقدار را یک در نظر گرفت. این یعنی اگر فردی با ۷۰ کیلو وزن برای مدت یک ساعت بدون تحرک جایی بنشیند معادل ۷۰ کالری می‎سوزاند. حال اگر ارزش MET برای کاری ۲ باشد، یعنی این مقدار ۱۴۰ کالری خواهد بود.

وب سایت‎هایی وجود دارند که اگر به آن‌ها مراجعه کنید می‎توانید این ضریب را برای هر فعالیتی مشاهده کنید. اما اگر ترجیح می‎دهید محاسبه کامل با خودتان باشد این هم راهی دارد.

اول وزنتان به کیلوگرم را دقیق اندازه‎گیری کنید. دوم از این سایت در قسمتی که نوشته Activity Categories فعالیتتان را پیدا کنید. سوم مقدار MET نوشته شده برای هر فعالیت را در وزنتان به کیلوگرم ضرب کنید و مقدار کالری‎ای که در ازای یک ساعت انجام آن کار می‎سوزانید به شما داده می‏‎شود. همچنین با تقسیم این عدد به ۶۰ متوجه می‎‏شوید که در ازای هر یک دقیقه انجام آن چقدر کالری می‏‌سوزانید و آن وقت محاسبه زمان‎های دیگر مانند نیم ساعت و یک ربع راحت‎تر خواهد شد.