درنگ: در یکی از این موارد گرسنگی شدید و میل دو اسب آبی به گوشتخواری باعث شد جان یک کل یالدار آفریقایی از مرگ حتمی نجات پیدا کند.

در این فیلم که توسط دو توریست در پارک کروگر در آفریقای جنوبی گرفته شده، یک کل یالدار به دام کروکودیل می‌افتد و برای هشت دقیقه تلاش می‌کند تا پای خود را از دهان کروکودیل بیرون کشیده و از آب خارج شود.

در نهایت حیوان خسته شده و در حال تسلیم شدن و به زیر آب رفتن است که ناگهان دو اسب آبی به آرامی به صحنه شکار نزدیک می‌شوند و یکی از آنها روی کروکودیل می‌پرد و در یک لحظه پای کل یالدار رها می‌شود. اگرچه این صحنه شبیه به یک صحنه نجات فداکارانه‌ است اما در حقیقت اسب آبی در تلاش است تا شکار کروکودیل را به منطقه آبی خود بکشاند تا خود او را شکار کند.