درنگ: در این جلسه مباحث متعددی مطرح شد که فیلترینگ تلگرام، مرجع‌بودن یا نبودن وزارت اطلاعات برای تشخیص جاسوسی و همچنین درخواست نمایندگان فراکسیون امید برای بازدید از زندان‌ها را می‌توان مهم‌ترین این موضوعات دانست.

علیرضا رحیمی نماینده مجلس درباره درباره یکی از موضوعات مطرح‌شده در جلسه یعنی فیلترینگ تلگرام به شرق می‌گوید: از مسیر قضائی تصمیم به فیلترینگ تلگرام گرفتند. استدلال آقای اژه‌ای این بود که دادسرا صلاحیت داشته است. ایشان از این موضوع دفاع می‌کرد که صادر‌کننده حکم، صلاحیت ذاتی و قانونی داشته که ورود کند.

جلال میرزایی، دیگر نماینده عضو فراکسیون امید می‌گوید: آقای اژه‌ای گفتند که قوه‌قضائیه به این قضیه ورود کرد و به توضیحات دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد.

او در ادامه گفت: به نظرم عزمشان برای ادامه روند فیلترینگ جزم است.

  روزنامه جمهوری اسلامی: مسئولان سر قانونی بودن و نبودن فیلترینگ جنگ می‌کنند؛ مردم با فیلترشکن در تلگرام هستند!
  شکایت جمعی از وکلا از بازپرس صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام