درنگ: در آخرین تحقیق دانشگاه پنسیلوانیا ۳ آزمایش متفاوت روی افراد تاس انجام شد. در اولین تحقیق دانشجوهای پسر و دختر این دانشگاه به عکس‌هایی از مردان امتیاز دادند که البته برخی از آن‌ها تاس بودند و بعضی نه.

در دومین تحقیق قرار شد برخی از افراد بزرگسال در سطح شهر و کسانی که خودشان موهایشان را از دست داده‌اند به این عکس‌ها امتیاز دهند.

در سومین تحقیق هم نظرسنجی‌ آنلاینی انجام شد که بدون دیدن عکس باید به مردها امتیاز می‌دادند و در گزینه‌های مختلف افرادی با سن، وزن و قدهای مختلف وجود داشت که البته یکی از گزینه‎ها هم مودار بودن یا تاس بودن آن‌ها بود.

در تحقیق اول ۵۹ دانشجو، در تحقیق دوم ۳۶۷ فرد بزرگسال و در تحقیق سوم ۵۵۲ رای دهنده آنلاین شرکت کردند. جالب اینجاست در هر ۳ تحقیق فردی به عنوان برترین انتخاب شد که مو نداشت و تاس بود. همچنین افرادی که انتخاب شدند ریش نداشتند. محققان در پایان اعلام کردند که بر اساس نتایج این تحقیق مردانی که مو ندارند می‌توانند جذاب‌تر باشند.