درنگ: در روزهای گذشته پرونده مذاکرات مزدی ۹۷ بسته شد. در جلسه روز شورای عالی کار، افزایشِ «سایر سطوح مزدی» به میزان ۴. ۱۰ درصد به اضافه روزانه ۲۸۰۲۸ ریال به تصویب رسید اما اینکه این میزان افزایش مزدی دقیقاً عایدی غیرحداقل بگیران را چقدر افزایش می‌دهد، پرسشی است که با علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) مطرح کردیم. خدایی در تشریح جزئیات رقمی افزایش دستمزد می‌گوید: درخصوص نحوه افزایش مزد سال ۹۷در سایر سطوح مزدی بهتر است نمونه‌ای از محاسبه به طور ساده و به صورت مثال آورده‌ شود؛ فرض می‌کنیم پایه حقوق یک فرد ماهیانه یک میلیون و دویست هزار تومان باشد. حالا باید ببینیم چقدر دستمزدش اضافه می‌شود.

او محاسبات را اینگونه ادامه می‌دهد: ابتدا ۴. ۱۰ درصد مزد سابق برابر می‌شود با ۱۲۴۸۰۰ تومان، به علاوه روزانه ۲۸۲۰۸ریال یعنی ماهیانه۸۴۶۲۴ تومان، به اضافه پایه سنواتی روزانه ۱۷۰۰تومان یعنی ماهیانه ۵۱۰۰۰تومان که مجموع سه ردیف فوق می‌شود معادل ۲۶۰۴۰۰ تومان؛ پس پایه حقوق این فرد جمعا برای سال جاری ۱۴۶۰۴۰۰تومان خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: افزایش حق اولاد طبق قانون معادل ۳روز حقوق و یا‌‌ همان ده درصد حداقل حقوق خواهد بود، یعنی افزایش ۱۹/۵درصد خواهد داشت؛ حق بن ومسکن نیز افزایش نداشته و جمعاً‌‌ همان ۱۵۰۰۰۰تومان خواهد بود.

خدایی در ادامه گفتگو به بحث افزایش دستمزدِ «سایر سطوح» در بُعدی کلان‌تر می‌پردازد و می‌گوید: از آنجا که برابر آمار موجود در تامین اجتماعی میانگین رقم سایر سطوح دریافتی کارگران حدوداً همین عدد ۱۲۰۰۰۰۰تومان است، جهت محاسبه درصد افزایش دراین ردیف عدد ۲۶۰۴۰۰ را تقسیم بر ۱۲۰۰۰۰۰تومان وضربدر عدد ۱۰۰ می‌کنیم؛ بنابراین درصد افزایش مزد برای پایه حقوق ۱۲۰۰۰۰۰تومان معادل۲۱/۷درصد خواهد بود.

وی در ادامه می‌گوید: از آنجا که طبق آمار موجود بیش از ۸۲ درصد کارگران کشور درسال ۹۶ حداقل مزدی کمتر از ۱۴۰۰۰۰۰تومان داشته‌اند، میزان افزایش در این رقم نیز ۲۰/۰۸درصد است یعنی بیش از ۸۲ درصد کارگران سایر سطوح مشمول افزایش حداقل ۲۰/۰۸درصدی شده‌اند.

خدایی تاکید می‌کند: بدیهی است هرچه پایه حقوق رو بالا باشد درصد افزایش روند نزولی خواهد داشت و هرچه روبه پایین باشد درصد افزایش بالا‌تر خواهد بود.