وی بعد از ۱۱ زندگی مشترکش با “میلوا ماریک” که او هم یک زن دانشمند بوده و یکی از اولین زنانی است که در اروپا توانست در رشته ریاضی مدرک بگیرد جدا شد. او به همسرش پیشنهاد کرد به جای جدا شدن به خاطر بچه‌ها تن به قبول قوانینی دهد که وی طرح کرده بود.

در این قوانین او به همسرش به دید یک خدمتکار نگاه کرده و بدترین خواسته‌ها را از او خواسته بود که برای او قابل درک و انجام آن نبود. در این لیست آمده است اگر قرار است زندگی کنیم تو باید اتاق مرا تمیز کنی و سه وعده غذا برایم آماده کنی تا در اتاقم بخورم.

لباس‌های مرا شسته و اتو بکشی و اتاق خواب مرا مرتب کنی به وسایلم سامان بدهی اما حق دست زدن به میز تحریرم را نداری. حق حرف زدن با مرا نداری و هر زمان بخواهم بدون هیچ واکنشی باید اتاقم را ترک کنی. حق درخواست چیزی از من نداری و در مسافرت‌ها و بیرون از منزل نباید همراه من باشی. این لیست در نوع خود عجیب و باورنکردنی است اما حقیقت دارد.