درنگ: شرکت استخراج معدن ریوتینتو طی ۳۳ سال گذشته الماس‌های استخراج شده از معدن آرژیل در غرب استرالیا را به نمایش گذاشته و در طول این مدت کمتر از ۲۰ قیراط الماس‌ که با نام الماس سرخ فانتزی شناخته می‌شوند را به فروش رسانده‌ است. الماس‌های سرخ فانتزی در طیف رنگی الماس‌های صورتی قرار دارند.

ریوتینتو به تازگی یکی از بزرگترین الماس‌های سرخ فانتزی جهان را در مناقصه سالانه الماس‌های صورتی‌اش به نمایش گذاشته‌ است. این الماس که Argyle Everglow نامیده می‌شود، الماسی تراش خورده و ۲٫۱۱ قیراطی به رنگ سرخ آتشین است که به دلیل کمیاب بودن می‌تواند توجه شدید مجموعه‌داران را به خود جلب کند.

اگرچه این الماس ابعادی برابر نصف یک سکه یک سنتی دارد اما انتظار می‌رود به قیمت بیش از ۱۰ میلیون دلار به فروش برسد. قیمت تخمینی این الماس براساس ویژگی‌هایی مانند وزن، خلوص رنگ، شدت سرخی و پاک بودن آن تعیین شده‌ است.

در مناقصه سالیانه ریوتینتو خریداران امکان انتخاب از میان ۵۸ الماس را دارند که وزن مجموع آنها به ۴۹٫۳۹ قیراط می‌رسد. این الماس‌ها شامل مجموعه‌ای پنج‌تایی به نام الماس‌های قهرمان هستند که براساس کمیابی و زیبایی بی‌نظیرشان انتخاب شده‌اند.

الماس‌های قهرمان شامل دو الماس سرخ فانتزی، یک الماس صورتی – بنفش فانتزی، یک الماس صورتی فانتزی و یک الماس خاکستری-صورتی فانتزی است

 

پنج قهرمان این مناقصه بر اساس کمیابی و زیبایی بی‌نظیرشان انتخاب شده‌اند

 

الماس Argyle Everglow مهمترین سنگ این مجموعه خواهد بود

 

Argyle Everglow یکی از بزرگترین الماس‌های سرخ فانتزی است که تاکنون در جهان پیدا شده‌است

 

الماس سرخ-صورتی فانتزی Argyle Avaline با وزن ۲٫۴۲ قیراط و الماس سرخ فانتزی Argyle Isla با وزن ۱٫۱۴ قیراط

 

وزن مجموعه موجود در مناقصه سال ۲۰۱۷ این شرکت ۴۹٫۳۹ قیراط است