به گزارش درنگ، با پایان رای گیری منتخبان شورای شهر تهران در دوره پنجم، نام هفن نفر به عنوان گزینه‌های اصلی تصدی پست شهرداری تهران اعلام شدند.

محمد علی نجفی (با ۲۱ رای)، حسین مرعشی (با ۲۰ رای)، الهه کولایی (با ۱۶ رای)، سید محمدعلی افشانی (با ۱۴ رای)، محمد شریعتمداری (با ۱۱ رای)،  حبیب‌الله بیطرف (با ۱۲ رای) و محسن مهرعلیزاده (با ۹ رای) هفت گزینه نهایی تصدی پست شهردار آینده تهران هستند.

از بین این هفت نفر، سه گزینه به نام‌های محمدعلی نجفی با حکم مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، محمد شریعتمداری با سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور و سید محمدعلی افشانی به عنوان استاندار فارس، در بدنه دولت حضور دارند.

الهه کولایی (نماینده مجلس ششم)، محسن مهرعلیزاده (رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی)، حسین مرعشی (رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی) و حبیب‌الله بیطرف (وزیر اسبق نیرو) دیگر گزینه‌های احتمالی هستند.

این هفت نامزد نهایی، دو هفته وقت دارند برنامه‌های خود را به منتخبان شورای شهر تهران ارائه کنند.