درنگ: میثم طاهری پس از سال‌ها زندگی در ایران هم اکنون چند سالی است به دبی مهاجرت کرده است. او در تمامی رقابت‌های بین المللی با نام کشورمان شرکت می‎کند. او رانندگی حرفه‌ای را از پنج سال گذشته در پیست‌های دبی آغاز کرد.

در حال حاضر یک مدرسه در دبی تاسیس کرده که امیدوار است آن را در ایران نیز گسترش دهد و راه را برای افراد مستعدی که از شرایط مالی مناسبی برای شرکت در این ورزش پرهزینه برخوردار نیستند باز کند.