درنگ: این مجسمه‌ساز معاصر به خاطر ساخت مجسمه‌هایی واقع‌گرایانه از انسان اما در ابعادی کاملا غیرواقعی شهرت یافته‌ است. ساخت هریک از این مجسمه‌ها ممکن است بیش از یک سال به طول بیانجامد.

۱۳ اثر از موئک در این موزه به نمایش درآمده‌است و این ۱۳ اثر یک سوم از کل آثاری است که وی از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ خلق کرده‌است. این مجسمه‌ها انسان‌هایی را در ابعاد غیرواقعی و در ژست‌هایی گاه احمقانه نشان می‌دهد.

عکس‌ها: مرتضی مصطفی‌نژاد