درنگ : راندن یک موتورسیکلت بیشتر از چیزی که شما فکرش را می‏کنید خطرناک است. در این زمینه حتی اخیرا تحقیقاتی هم انجام شده است.

درست است که کلاه کاسکت بارها جان موتورسواران را نجات داده است، حتی در سال ۲۰۱۳ تخمین زده شد که در امریکا استفاده از کلاه کاسکت ۱۶۳۰ بار مانع از مرگ موتورسواران شده است. اما خیلی اوقات از دست کلاه کاسکت هم کاری برای شما بر نمی‏آید.

در تحقیقات اخیر مشخص شده وقتی راننده‏ای در حال راندن موتورسیکلت است مغزش باید داده‎های بسیار زیادی را همزمان پردازش کند و این احتمال تصادف کردن را افزایش می‏دهد. مسئول این آزمایش به ۵۶ نفر عکس‏هایی از دید یک موتورسوار نشان داده و از آن‌ها خواسته مشخص کنند به نظرشان این شرایط شرایط خطرناک بوده یا امن. نتیجه نشان داد دوبرابر افراد در صحنه‏هایی که یک موتورسیکلت دیده می‏شود آن را نسبت به یک وسیله نقلیه مثلا تاکسی نادیده می‏گیرند.

به همین دلیل است که حتی اگر موتورسواران بیشترین احتیاط را هم داشته باشند، احتمال این که رانندگان وسایل نقلیه دیگر آن‌ها را نادیده بگیرند، بسیار زیاد است.