تصمیم گرفتند و شانه خالی کردند چون بازی برد برد را در حواله کردن دیدند؛ هم از امضای حصر بخورند و هم از ژست ضدحصر ببرند.

مردم را چه فرض کردیم؟ افکار عمومی جورچین ماست؟ این بازی غیرصادقانه افکار عمومی را خاکستر می کند.

این روزها قرارست با تلگرام نیز خط حصر را دنبال کنیم؟

در یک نصف روز دو موضع متفاوت و البته رسمی درباره فیلترینگ تلگرام منتشر می شود. اول صبح آقای روحانی درباره فیلتریگ تلگرام می گویند “کام مردم را تلخ نکنیم.” ظهر همان روز مسوول مستقیم این موضوع از احتمال فیلتر تلگرام می گوید و توضیحاتی می دهد که مخاطب را به ضرورت فیلترینگ برساند.

  واکنش روحانی به فیلتر شدن تلگرام: کام مردم را تلخ نکنید
  فیروزآبادی: تلگرام میلیون‌ها نفر را بیکار می‌کند و یک راهزن است

روشن است که مسوول مستقیم و دبیر شورای عالی مجازی، نظر شخصی و سلیقه اش را در یک برنامه رسمی نمی گوید. پس آقای روحانی که رئیس شورای عالی مجازی است از کدام تلخی کام می گوید؟ چه کسی جز خود دولت تصمیم می گیرد؟

چه کسی است که نداند بیشترین ضربه از تلگرام را دولت می بیند؟ ما از یاد ببریم، آقای روحانی فراموش نمی کند چطور چهارستون دولتش از آشوب های دی ماه لرزید؟ همین امروز این دولت است که از ورود تلگرام به چرخه اقتصاد نگران است. نیست؟ سیاست های پولی و مالی اش را به خاک نمی کشد؟

مردم با فیلترینگ یک شبکه اجتماعی به ضرورت امنیت و رفاه شان به مرور زمان کنار می آیند؛ پس بیغش و ناب با مردم حرف بزنیم. چه آنکه کام مردم را بی صداقتی تلخ می کند نه فیلترینگ.

  معنای فیلترینگ احتمالی تلگرام چیست؟