کانال یوتیوبی The Slow Mo Guys از سه راهب معبد شائولین دعوت کرد تا هنر خود را در برابر دوربین فانتوم v2511 به نمایش بگذارند؛‌دوربینی که می‌تواند تصاویر را با سرعت ۲۵۰۰۰ فریم بر ثانیه ثبت کند، و تصاویر نهایی به اندازه‌ای آرام هستند که لحظه برخورد سوزن با شیشه و جهش ذره‌های شکسته شده شیشه به هوا به وضوح دیده شود.

همانطور که در فیلم دیده می‌شود، سوزن با چنان شدتی با شیشه برخورد می‌کند که تراشه‌های آن باعث ترکیدن بادکنک پشت شیشه می‌شود. به گفته این راهب، انجام چنین کاری نیازمند تمرکز بالا و هدایت انرژی حیاتی “چی” است.