درنگ: دارسی لین فارمر به همراه پتونیا خرگوش عروسکی‌اش به این مسابقه آمده بود که پس از اجرا توانست رای طلایی داوران را به دست آورد تا مستقیم به نیمه‌نهایی مسابقات راه پیدا کند.

دارسی کودکی بسیار خجالتی بوده و از مادرش درخواست کرده تا عروسک خیمه‌شب‌بازی برایش بخرد تا با مشکل خجالتی بودنش کنار بیاید. این عروسک در ۱۰ سالگی برای دارسی خریداری شده و او پس از دو سال توانسته به چنین مهارتی دست پیدا کند.