درنگ: رضا محبوبی معاون امور آسیب ها و مسائل اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در همایش آسیب‌های اجتماعی در سالن بصیرت دانشگاه پیام نور بجنورد گفت:

* وجود ۲٫۵ میلیون معتاد، ۳٫۵ میلیون بیکار و ورود بیش از سالانه نیم میلیون نفر به زندان‌ها که ۲۰۰ هزار نفر آنها ماندگار می‌شوند، زنگ هشدار است

* ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور داریم اما در ایران خوشبختانه حاشیه نشین به معنای حلبی نشین نیست و حداقل امکانات را دارند که به آن‌ها عنوان بد مسکن اطلاق می‌شود

* در دو سال اخیر، سالانه ۱۵ میلیون پرونده قضایی در کشورمان تشکیل می‌شود. ۶ میلیون از این تعداد «یکتا» است، یعنی هر پرونده به ازای یک فرد است که خانواده‌ها را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد

در جامعه امروز، نهاد خانواده، ریش سفیدان، متعلقات دینی و …. که در جامعه سنتی گذشته از اعتبار قدرتمندی برخوردار بودند، فاقد کارآمد لازمند

*  در ایران به ازای هر صد ازدواج ۲۳ طلاق به وقوع می‌پیوندد که می‌گویند اعتیاد، بیکاری و فقر دلیل آن است

* در منطقه شمیرانات تهران به ازای هر ۱۰۰ ازدواج ۶۷ طلاق به وقوع می‌پیوندد که نشان می‌دهد بیکاری و فقر تنها عامل جدایی نیست بلکه سبک زندگی‌ها فرق کرده است

* نرخ عمومی شیوع اعتیاد ۵٫۲ درصد در جامعه کارگری و ۲۲ درصد در جامعه فعالان دارای شغل اعلام شده است