درنگ:  شرکت هواپیمایی سعودی SAUDIA شلوارک را برای مردان و لباس‌های تنگ را برای زنان جایز نمی‌داند.

روزنامه مکه نوشت: برخی از مسافران به خاطر عدم تطابق لباسشان با قوانین شرکت از پرواز جا ماندند. برخی از آنها را علیرغم اینکه کارت پرواز گرفته بودند به هواپیما راه ندادند. این حادثه قبل از اینکه شرکت قوانینش را در سایت منتشر کند، اتفاق افتاد.

در قوانین مربوط به مسافرین منتشر شده در سایت شرکت سعودی آمده است: «رفتار مسافران خلاف قوانین اجتماعی، توهین آمیز یا تهاجمی محسوب می‌شود اگر آنها بخواهند با نوع پوششی که دارند از راحتی سفر دیگر مسافران بکاهند. این نوع پوشش مشخص بودن پاها و دستان زنان یا پوشش بسیار نازک یا تنگ آنها و برای مردان شلوارک و نشان دادن پاها عنوان شده است.

رئیس سابق سازمان توریسم ریاض به این روزنامه گفت: چنین قوانینی جزء شرایط سازمان بین المللی هوایی محسوب شده و توسط شرکت‌های هواپیمایی کل جهان پذیرفته شده است.