درنگ: براساس این گزارش ثروت شخصی ملکه انگلستان ۴۶۰ میلیون دلار است که بیشترین بخش آن به صورت املاک و مستقلات، آثار هنری و جواهرات ارزشمند و یک مجموعه بی‌نظیر از تمبرها نگهداری می‌شوند.

اصلی‌ترین منبع درآمد ملکه الیزابت کمک‌هزینه‌ای است که از طرف دولت بریتانیا به او داده می‌شود. این کمک‌هزینه سفرها،‌ حقوق کارمندان و هزینه‌های مربوط به نگهداری از کاخ‌های سلطنتی را پوشش می‌دهد.

در سال ۲۰۱۷ حقوق او با افزایشی ۷۸ درصدی از ۵۴٫۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ به ۹۷ میلیون دلار رسید. این افزایش قابل توجه حقوق با هدف تامین بودجه اضافی برای تعمیرات و بهبود وضعیت کاخ باکینگهام پرداخت شده‌ است.

بخش دیگری از درآمد ملکه الیزابت از جانب اعتبار مخصوص هزینه‌های پادشاهی است که خانه‌های مسکونی، املاک تجاری و زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شود. با این‌همه خاندان سلطنتی تنها درحال دریافت پول نیست. در سال ۲۰۱۶ این خاندان توانست ۱٫۴ میلیارد دلار به ارزش اقتصاد بریتانیا بیافزاید.