درنگ :  ملانیا ترامپ بانوی اول امریکا در مراسم سخنرانی وضعیت کشور امریکا لباسی تمام سفید به تن کرده بود که این موضوع به سرعت تبدیل به یکی از سوژه‌های شبکه‎های اجتماعی شد چرا که این رنگ در حمایت از کمپین #MeToo استفاده شده بود.

چندی پیش کمپینی به راه افتاد تا خانم‎هایی که مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند بدون نگرانی و ترس با این هشتگ اعلام کنند تا با دیگر قربانیان همدردی کرده باشند. رنگی که برای حمایت از این کمپین انتخاب شده بود سفید بود. در همین راستا در مراسم گرمی اخیر هم مهمانان به نشانه حمایت از این کمپین گل‎های رز سفید روی لباسشان داشتند.

در شبکه‎های اجتماعی این تردید به وجود آمده که شاید ملانیا با پوشیدن این رنگ لباس سعی کرده پیامی مخفی و پنهانی بدهد.

 

 

برخی رسانه‌ها نیز حضور انفرادی ملانیا ترامپ را مورد تحلیل قرار داده و نوشته‌اند: ملانیا درتازه‌ترین اقدامی که بیانگر شکاف در رابطه‌‌اش با دونالد ترامپ است از مهمانان سخنرانی وضعیت کشور پذیرایی جداگانه‌ای کرد و حتی با کاروانی جداگانه به ساختمان کنگره آمریکا رفت.