درنگ: کاوشگر جونو فضاپیمای روباتیکِ بدونِ سرنشینِ ناسا است که در چهارم ژوئن ۲۰۱۶ در مدار قطبی سیاره مشتری قرار گرفت. این کاوشگر فضایی در پنجم آگوست ۲۰۱۱ از فلوریدا به فضا پرتاب شده و شرکت لاکهید مارتین و مؤسسه تحقیقات جنوب غربی سازنده و پیمان‌کار هدایت آن هستند.

این فضاپیما در مدار قطبی این سیاره قرار گرفته تا ترکیب، میدان گرانشی، میدان مغناطیسی، و مَگنِتوسفِرِ مشتری را بررسی کند. جونو همچنین تلاش‌هایی برای یافتن سرنخ‌هایی در مورد چگونگی تشکیل شدن این سیاره از جمله احتمالِ داشتنِ یک هستهٔ سنگی، مقدار آب موجود در اعماق اتمسفر سیاره، توزیع جرم و بادهای عمیق سیاره که سرعت آن ممکن است به ۶۱۸ کیلومتر بر ساعت برسد، خواهد داشت.

نام این فضاپیما از اساطیر یونانی-رومی بر گرفته شده: ژوپیتر حجابی از ابرها برای پنهان کردن فساد خود، در اطراف خود جذب می‌کرد اما همسر او، الهه یونو یا جونو، توانست به درون ابر بنگرد و ماهیت واقعی ژوپیتر را ببیند.

در ادامه تعدادی از تصاویر خیره کنندهای را که جونو طی عملیات مدارگردی خود از سیاره مشتری ثبت کرده را مشاهده می کنید:

در این تصویر قطب جنوب سیاره مشتری دیده می‌شود، تصویری که جونو آن را از ارتفاع ۵۲ هزار کیلومتری ثبت کرده‌ است. سازه‌های بیضی‌شکل گردبارها هستند که قطری برابر هزار کیلومتر دارند. این تصویر ترکیبی از چند دوربین مختلف در جونو است که امکان نمایش تمامی مناطق را در نور روز و رنگ بهبود یافته فراهم آورده‌است.

نمایی نزدیک‌تر از نمای قبلی از ابرها و گردبادهای سیاره مشتری که توسط جونو ثبت شده‌است.

قطب شمال سیاره مشتری در این تصویر به وضوح آشکار است. این تصویر در ۲۷ آگوست و زمانی که جونو در فاصله ۷۰۳ هزار کیلومتری از سیاره قرار داشته ثبت شده‌است.

تصویری فروسرخ که چشم‌اندازی بی‌نظیر را از شفق‌های جنوبی مشتری نمایش می دهد. مدارگردی قطبی جونو برای اولین بار فرصت تماشای این منطقه را فراهم آورده‌است.

این تصویر از شفق‌های قطبی سیاره مشتری را اگرچه تلسکوپ هابل ثبت کرده‌،‌اما محاسبات مورد نیاز برای ثبت آن توسط فضاپیمای جونو انجام گرفته‌است.

جونو همچنین پرواز نزدیک‌گذری از کنار زمین داشته و این تصاویر سه‌گانه را از سیاره زمین در اکتبر ۲۰۱۴ ثبت کرده‌است.

مشتری و چهار قمر Io، اروپا، گانیمد و کالیستو. این عکس در ژوئن ۲۰۱۶ ثبت شده،‌ زمانی که جونو در فاصله ۱۰٫۹ میلیون کیلومتری از سیاره قرار داشته است.