تیتر روزنامه کیهان پس از افزایش نجومی نرخ دلار در دولت روحانی

 

تیتر روزنامه کیهان پس از افزایش نجومی نرخ دلار در دولت احمدی نژاد