درنگ: در حالی که داعش به دو نقطه شهر تهران حمله تروریستی کرد عقل حکم می‌کرد مردم در چنین شرایطی منطقه را ترک کرده و خود را به امن‌ترین نقطه ممکن برسانند و اجازه دهند نیروهای امنیتی به مبارزه با داعش و برقراری دوباره امنیت بپردازند. همان کاری که شهروندان کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس در هنگام وقوع این حملات انجام می‌دهند.

متاسفانه در کشور ما اتفاق دیگری رقم می‌خورد و مردم اطراف مجلس به جای اینکه صحنه را با سرعت بیشتری ترک کنند در اطراف نیروهای امنیتی جمع شده و همچنان در حال گرفتن سلفی و فیلمبرداری هستند.

در ادامه به تصاویری که امروز خبرگزاری‌ها از حضور مردم در حاشیه حملات داعش مخابره کردند توجه کنید و آن را با فرار مردم لندن و پاریس در پی وقوع حملات مقایسه کنید.

صحنه‌هایی از تماشای حملات تهران توسط شهروندان

تصاویر فرار مردم لندن و پاریس بعد از وقوع حملات