درنگ: در جدول زیر کابینه دولت ایران را با ۵ کشور مطرح دنیا مقایسه کرده‎ایم.

کشورمیانگین سنیوضعیت جنسیتی کابینه (بدون معاونان)جوان‎ترین وزیر
ایران۵۷٫۸۸۱۷ مرد  (گزینه پیشنهادی وزارت علوم هنوز مشخص نشده است)محمد جواد آذری جهرمی (وزیر ارتباطات با ۳۶ سال سن)
فرانسه۵۷٫۰۶۸ مرد و ۸ زنلورا فلسل لوکویچ (وزیر ورزش و جوانان با ۴۵ سال سن)
اسپانیا۵۳٫۹۲۹ مرد و ۵ زندولورز مونتسرات (وزیر بهداشت و خدمات اجتماعی با ۴۳ سال سن)
دانمارک۴۶٫۵۹۱۳ مرد و ۹ زنکارستن لوریتزن (وزیر دارایی و مالیات) و سوفی بوده (وزیر ابداعات عمومی) با ۳۳ سال سن
ژاپن۶۱٫۴۵۱۸ مرد و ۲ زنهاشیرو اوکونوگی (وزیر امنیت ملی با ۵۲ سال سن)
امریکا۶۲٫۴۳۱۳ مرد و ۳ زنالکساندر آکوستا (وزیر کار با ۴۸ سال سن)