مقایسه سن وزرا نشان می‌دهد که کابینه پیرتر شده است
  • آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
  • بله   خیر