درنگ :  حجت الله سوزنچی در این برنامه در مورد رنگ چادر زنان گفت: رنگ مشکی شیک و باوقار است و همان گونه که بهترین رنگ اتومبیل مشکی است بهترین رنگ برای حجاب زنان هم رنگ مشکی است.

ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران نیز در توییتی به انتقاد از این برنامه پرداخت که توییت او را در زیر می‌بینید.