پدرِ جِفرى لاکهارت ، با شصت و اندى سال سن سرمایه گذار اصلى مجموعه اى دور اُفتاده در بیابان است. او در این مجموعه بدن هاى داوطلبان را حفظ مى کند تا بعد از مدتى با پیشرفت هاى علمى آن ها را دوباره به زندگى بازگرداند.

اما جفرى زیاد با شغلى که پدرش در پیش گرفته موافق نیست و فراز و نشیب هاى زندگى روزمره ى همین دنیا را ترجیح مى دهد.

داستان هنگامی آغاز می‌شود که همسر جوان راس لاکهارت، میلیاردر شصت‌ساله،  بیمار شده است و خانواده لاکهارت دچار بحرانی جدی می‌شود. بیماری آرتیس بهانه‌ای می‌شود تا این خانواده قدم در این راه بگذارد و در مقابل جبر مرگ بایستد.

جدیدترین اثر دان دُلیلو، نویسنده مطرح برفک، تاریکی‌های جهان – تروریسم، سیل‌ها، آتش‌سوزی‌ها، قحطی و طاعون – را در مقابل زیبایی و انسانیت در زندگی روزمره، عشق و نوازش صمیمی زمین و خورشید قرار می‌دهد.

کتاب «کِی صفر» را سهیل سمّی به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در ۲۵۶ صفحه و به قیمت ۲۲ هزار تومان منتشر کرده است.

: A Persian Translation of
“ ZERO K “
By: Don Delillo

منبع : +کتاب

  معرفی کتاب: جنگجوی عشق | رنج یک زن را دو تکّه مى‌کند تا کسى را داشته باشد …
  معرفی کتاب: نمایشنامه ریچارد سوم