درنگ : این کتاب داستانى است درباره زندگىِ فرانتس کافکا ىِ عاشق.کافکا در تابستان سال ١٩٢٣ بیمار و نحیف و گمنام به قصد بهبودى به گوشه‌اى از سواحل دریاى بالتیک پناه مى‌برد ، غافل از این که عشقى بزرگ انتظارش را مى‌کشد.

کافکاى عاشق در تصویرى درخشان ، شکوه زندگى را زیر سقف خانه‌هاى محقرى به ما مى‌نمایاند که کافکا و دورا دایامانت مدام از یکى‌شان به دیگرى اسباب‌کشى مى‌کردند.

کومپفمولر، از پس کافکای تنتها و اندوهگین، کافکای دیگری را به ما می نمایاند؛ کافکای عاشق را.

«شکوه زندگی» رمانی ماجرا محور نیست، رمانی موقعیت محور است؛ رمانِ رابطه که اتفاقات در درون آن رخ می‌دهد، عشقی که شاید بی سرانجام جلوه کند، اما هر چه پیش می‌رود عمق بیشتری پیدا می‌کند که این مهم در غنای رابطه دورا و کافکا خود را متجلی می‌سازد. جذابیت و کشش رمان نیز در ارتباط با همین ویژگی شکل گرفته است.

شکی نیست اغلب خوانندگان کتاب، با کافکا و سرانجام زندگی‌اش آشنا هستند اما میشائیل کومپفمولر به گونه‌ای این داستان عاشقانه را روایت می‌کند که خواننده با علاقه و کشش داستان را دنبال می‌کند. در واقع این کشش و جذابیت زاییده اوج و فرود روایتی دراماتیزه شده نیست، بلکه این کنجکاوی خواننده برای رسیدن به درک این عشق و ابعاد متفاوت آن، ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های رابطه کافکا و دوراست که بدان لطف و جذابیت بخشیده است.

کتاب «شکوه زندگی» نوشته میشائیل کومپفمولر و ترجمه محمد همتی توسط نشر نو در ۲۶۴ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان به چاپ رسید.

:A Persian Translation of
“ Die Herrlichkeit des Lebens“
By : Michael Kumpfmüller

 

منبع :+کتاب

  معرفی کتاب: جنگجوی عشق | رنج یک زن را دو تکّه مى‌کند تا کسى را داشته باشد …
  معرفی کتاب: نمایشنامه ریچارد سوم