درنگ : در بخش سوم، به همبستگی میان کمال طلبی و مشکلات روانی ( همچون افسردگی، اضطراب و امثالهم) می پردازیم. اگر شما هم برخی از این شرایط را تجربه می کنید، به کارتان خواهد آمد.بخش چهارم، حاوی فصل جدیدی ست که به چگونگی ممانعت از بازگشت کمال طلبی می پردازیم.

اگر کمال طلب باشم، چه کنم؟
اینکه بخواهید از اشتباه کردن اجتناب کنید، امری طبیعی است، اما کامل نبودن بخشی از بشر بودن است. گرچه کمال طلب ها اغلب به خاطر توانایی هایشان مورد قدر دانی قرار می گیرند، ولی اضطراب و مدام درباره ی جزئیات می تواند مایه عقب ماندن تان شده و نگذارد که بالقوه هایتان را بالفعل کنید.

چگونه این کتاب را بکار بندیم؟
توصیه می کنیم ابتدا فصول ۱؛۲؛ و ۴ را بخوانید. در بخش ۳، شاید بخواهید که قسمت های مرتبط با خود را نیز همزمان بخوانید.خواندن فصول دیگر از این جهت برایتان موثر است که احتمالا با خواندنشان متوجه می شوید که تا پیش از این گمان نمی کردید که شما هم این گونه باشید.

بسیاری از راهکارهای آمده در این کتاب، برای آنکه موثر واقع شوند، باید مکررا مورد استفاده قرار گیرند. اگر متوجه شدید روشی هست که برای شما مفید واقع نمی شود، تصمیم تان را بگیرید که آیا می خواهید انجام آن را ادامه دهید یا راهکار دیگری را انتخاب می کنید. اگر پیشنهادی برایتان موثر واقع نشد، سعی نکنید که همچون یک کمال طلب واکنش نشان دهید

بسیاری از فصول حاوی تمرین هایی برای کاستن از افکار و اعمال کمال طلبانه اند. خواندن این کتاب، به خودی خود از افکار و اعمال کمال طلبانه شما خواهد کاست. برای دیدن تغییرات واقعی، بهتر است راهکارهای ارائه شده را به کار ببندید. خواندن کتاب به خودی خود شما را به رفتن نزد یک مشاور مشتاق تر می کند. فصول بخش سوم، درمان های موثر برای مشکلات بالینی گاها مرتبط با کمال طلبی را ارائه می کنند. ضمنا فصل ۶ حاوی آرایی در جهت دریافت کمک های بیشتر در صورت لزوم است.

برای انجام تمرینات کتاب، لازم است به پرسش هایی که در نظر گرفته شده اند، پاسخ دهید.پس، دفترچه ای تهیه کنیدکه درکنار استفاده از این کتاب، در آن بنویسید.

از این کتاب چگونه استفاده نکنیم؟
اخطار: همه تمرینات کتاب را کامل انجام ندهید. آن قدر راهکارها و روش ها و ایده های این کتاب زیاد است که بعید به نظر می رسد، بتوانید همه آن ها را به طور کامل انجام دهید. بهتر است تعداد معدودی از آن ها را که می توانید به طور موثری اجرا کنید، انتخاب نمائید. اگر سعی کنید تا همه پیشنهادات این کتاب را اجرا کنید، احتمالا نمی توانید از هیچ کدام از آن ها استفاده بهینه کنید. در عوض آن مواردی را انتخاب کنید که به نظرتان با مشکل شما مرتبط هستند.

به هر حال بسیاری از راهکارهای آمده در این کتاب، برای آنکه موثر واقع شوند، باید مکررا مورد استفاده قرار گیرند. اگر متوجه شدید روشی هست که برای شما مفید واقع نمی شود، تصمیم تان را بگیرید که آیا می خواهید انجام آن را ادامه دهید یا راهکار دیگری را انتخاب می کنید. اگر پیشنهادی برایتان موثر واقع نشد، سعی نکنید که همچون یک کمال طلب واکنش نشان دهید. دیدن تغییرات، نیازمند زمان است. اولین گام بارز در غلبه بر کمال خواهی این است که به خودتان قول دهید سطح انتظارات خود را کاهش دهید، به این ترتیب انعطاف را می آموزید و توقعات خود را در سطحی واقع بینانه در نظر می گیرید.

کتاب دردسرهای کمال طلبی راهکارهای برای مواجه با کمال طلبی، نویسنده مارتین ام آنتونی ترجمه مینو پرنیانی توسط انتشارات آشیان منتشر شده است .

A Persian Translation of :
“ When Perfect Is Not Good Enough “
By : Marthin M. Antony and Richard Swinson

  معرفی کتاب : توی آب ؛ جدیدترین رمان پائولا هاوکینز
  معرفی کتاب | شکوه زندگی؛ رمانی عاشقانه از تصویر زندگی

منبع : +کتاب