درنگ :  پیرمردِ این داستان مى داند که رابطه اش رابطه مذمومى است و وجهه خوبى براى شخصیت اجتماعى او ندارد، به همین دلیل است که مى خواهد در این ماجرا چهره ى انسانى با فضیلت را از خود نشان دهد.
او مى خواهد چهره ى پاک و مقدسى از خود بسازد و براى اثبات این ماجرا سعى مى کند با دلسوزى و مهربانى در حقِ دخترِ جوانِ داستان او را از فقر مالى و بدبختى هایى که با آنها دست به گریبان است برهاند.

Il buon vecchio e la bella fanciulla en

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: «درون‌مایۀ اصلی داستان پیرمرد مهربان و دختر زیبا عشق است -پیرمردی مرفه با زنی خارج از جایگاه طبقاتی خود رابطه برقرار می‌کند. دختر داستان، نقش یک شیء قابل تملک را دارد، یک شیء خریدنی که با پول معامله می‌شود. پیرمرد علاوه بر سلامت جسمانی، تنها به فضیلت خود می‌اندیشد، یعنی به چهرۀ پاک و مقدسی که می‌خواهد از خود ارائه دهد و برای اثبات آن قرار است با دلسوزی و شفقت در حق دختری جوان، او را از فقر و بدبختی برهاند. دغدغه او ممنوعیت یا مذموم بودن رابطه‌اش با دختر جوانی‌ست که می‌تواند جای فرزندش باشد.» در قسمتی از داستان می خوانیم: «بالاخره دختر جوان آمد.لباس بهتری نسبت به صبح به تن داشت، اما این در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی کرد چون نمی توانست از این خواستنی تر باشد…»

کتاب «پیرمرد مهربان و دختر زیبا» نوشته ایتالو ازوو با ترجمه  آویده نهاوندی که توسط نشر نو با قیمت ۱۰۰۰۰ تومان منتشر شده است.

A Persian Translation of :
“ Il buon vecchio e la bella fanciulla “
By: Italo Svevo

 

  معرفی کتاب : توی آب ؛ جدیدترین رمان پائولا هاوکینز
  معرفی کتاب | دختری از پرو مسیر تازه‌ای برای عشق ترسیم می‌کند

منبع : +کتاب