متنی با نوشته زیر در شبکه‌های اجتماعی به عنوان پست معاون حقوقی رئیس جمهور در حال انتشار است. این در حالی است که لعیا جنیدی پیش از این اعلام کرده بود که فعالیتی در شبکه‌های اجتماعی ندارد.

بنابراین هنوز مشخص نیست این صفحه واقعا متعلق به لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری باشد یا خیر.