درنگ: مسافران سفرهای هوایی کمتر با حقوق خود در مقابل شرکت‌های هواپیمایی آشنایی دارند؛ در حالی که اگر آشنایی نسبی با دستورالعمل مربوطه در این زمینه داشته باشند، حداقل می‌توانند حقوق خود را مطالبه کنند.

واقعیت این است که مهمترین موضوعی که می‌تواند مسافران هوایی را آزار دهد تاخیرهای پروازیست؛ اما زمانی این موضوع یک مسافر را بیشتر آزار می‌دهد که تاخیر بیش از زمان معمول باشد و نمایندگان شرکت هواپیمایی مربوطه نیز در فرودگاه مبدا سراغی از مسافران نگیرند.

متاسفانه بارها مشاهده شده به رغم تاخیر زیاد یک پرواز اما هیچ خبری از نمایندگان شرکت هواپیمایی نبوده و در عین حال مسافران هم هیچ اطلاعی از حقوق خود نداشتند. یا اینکه به رغم تاخیرهای طولانی هیچ خسارتی به مسافران پرداخت نشده است. همه این موارد ناشی از عدم آگاهی غالب مسافران از دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی است.

در این زمینه یادآوری نکاتی از این حقوق به شرح زیر ضروری است:

 

ابطال پرواز توسط شرکت حمل کننده:

اگر ابطال پرواز از زمان خرید بلیت تا یک هفته قبل از انجام پرواز باشد در این صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بلیت می باشد.

اگر ابطال پرواز از شش روز تا ۲۴ ساعت قبل از انجام پرواز باشد، در این صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه بلیت و ارائه یک بلیت مشابه با ۳۰ درصد تخفیف از لحاظ مسیر و کلاس پروازی به مسافر می باشد.

اگر ابطال از۲۴ ساعت مانده تا زمان انجام پرواز، انجام پذیرد در این صورت شرکت حمل کننده موظف به پرداخت کامل وجه و ارائه یک فقره بلیت نیم بهاء مشابه از لحاظ مسیر و کلاس پروازی می باشد.

تبصره ۱: ارائه بلیت مشابه (از لحاظ مسیر و کلاس پروازی) در اولین فرصت زمانی انجام می گیرد. همچنین در صورت انتقال مسافر توسط سایر خطوط هوایی این امر بدون پرداخت هزینه و یا مابه التفاوت توسط مسافر و یا خسارت توسط شرکت های هواپیمایی انجام خواهد پذیرفت.

تاخیرات پرواز:

در  صورت بروز تاخیر در انجام پرواز بر اساس زمان درج شده در بلیت مسافر، اقدامات ذیل می بایست توسط شرکت هواپیمایی انجام شود.

اقدامات عمومی

– نماینده شرکت هواپیمایی با حضور در میان مسافران با متانت و احترام نسبت به اطلاع رسانی صحیح در خصوص تاخیر پرواز اقدام می نماید.

– شرکت هواپیمایی نسبت به اطلاع رسانی از طریق سیستم اطلاعات پرواز به صورت مستمر اقدام می نماید.

اقدامات اختصاصی

پیش از ورود به بحث اقدامات اختصاصی، ذکر این نکته ضروری است که پذیرایی نوع اول، شامل میان وعده (اعم از نوشیدنی گرم یا سرد و شیرینی مناسب) و پذیرایی نوع دوم نیز شامل وعده غذای اصلی اعم از صبحانه، ناهار و شام می‌باشد

 

تاخیر بیش از یک ساعت و تا ۲ ساعت:

– در صورت تاخیر بیش از یکساعت و کمتر از دو ساعت از مسافران پذیرایی نوع اول به عمل خواهد آمد.

– ارائه این پذیرایی مشروط به وجود زمان کافی جهت پذیرایی و عدم ایجاد تاخیر بیشتر در پرواز است.

تاخیر بیش از ۲ ساعت و تا ۴ ساعت:

–  انجام پذیرایی مناسب حداقل نوع اول با توجه به امکانات فرودگاهی

– فراهم کردن امکان برقراری ارتباط تلفنی جهت اطلاع رسانی

– تغییر پرواز در صورت درخواست مسافر و امکان انجام آن

– انجام قدمات لازم جهت اعزام با سایر شرکت های هواپیمایی (در صورت درخواست مسافر) و در صورت وجود پرواز از همان مسیر و یا انتقال به مقصد نهایی از طریق مسیرهای جایگزین (به غیر  از مسیر درج شده در بلیت)

– پرداخت کامل وجه بلیت مسافر در صورت انصراف مسافر از ادامه پرواز

تاخیر بیش از ۴ ساعت:

در این صورت شرکت حمل کننده موظف به ارائه یک فقره بلیت مشابه با تخفیف ۳۰ درصد از لحاظ مسیر و کلاس پروازی می باشد. ابطال پرواز در این حالت مشمول بند ۲-۳-۳ خواهد بود.

تبصره ۲: در مورد پروازهایی که به دلیل شرایط جوی یا امنیتی فرودگاه مبدا، مقصد و در مسیر دچار تاخیر و یا ابطال می گردد، شرکت های هواپیمایی با رعایت مقررات پذیرایی از مسافرین صرفا موظف به استرداد کامل وجه به مسافرین می باشند.

تغییر مسیر اجباری توسط شرکت هواپیمایی در طول پرواز

در صورتی که هواپیما در مکانی به غیر از مقصد مسافر و یا نقطه میانی (در پروازهای اتصالی مندرج در یک بلیت) توقف نماید شرکت هواپیمایی موظف است مسافر را به مبدا یا مقصد پرواز مطابق یکی از روش های زیر منتقل نماید.

الف: انتقال مسافر به مبدا توسط شرکت هواپیمایی حامل صورت پذیرفته و کل وجه بلیت بدون کسر جرایم به مسافر پرداخت گردد.

ب: در صورت درخواست و انتقال مسافر به مقصد یا هر وسیله نقلیه عمومی زمینی (اتوبوس، قطار، …) این انتقال ضمن فراهم نمودن شرایط لازم و پرداخت هزینه های آن توسط شرکت حامل صورت می گیرد.

فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان:

در صورت فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان و بار همراه، شرکت حمل کننده بر اساس دستورالعمل پیگیری، جستجو و یا جبران خسارت خود موظف به تامین رضایت مسافران می باشند.

مسافر در صورت فقدان و یا آسیب دیدگی جامه دان و بار همراه را بلافاصله (قبل از ترک فرودگاه) فهرست آن را به شرکت حمل کننده ارائه کنند.

در صورت تاخیر در تحویل جامه دان و بار همراه، ضروری است مسافر حداکثر ظرف مدت ۲۱ روز نسبت به ارائه اعلام موضوع خود به شرکت حمل کننده اقدام کنند

مسافرین توانخواه:

به منظور تامین تسهیلات، رفاه و ایمنی مسافر توانخواه، شرکت های حمل کننده در چارچوب دستورالعمل های تخصصی ذیربط اقدامات لازم را در ارائه خدمات مناسب و رایگان معمول خواهند کرد.

شرایط خاص مسافر توانخواه می بایست در زمان خرید بلیت و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شرکت حمل کننده اعلام گردد.

شرایط خاص مسافر توانخواه می بایست در زمان خرید بلیت و حداکثر تا ۴۸ ساعت قبل از پرواز به شرکت حمل کننده اعلام گردد.

ضروری است مسافر جهت آگاهی از چگونگی این خدمات با دفتر شرکت حمل کننده تماس بگیرند.

مسافر بیمار در دوره پس از عمل جراحی و یا دوره نقاهت از قاعده مسافرین توانخواه مستثنی می‌باشند و تابع مقررات حمل بیمار شرکت حمل کننده خواهند بود.