درنگ: سرهنگ علی اشرف نجفی فرمانده انتظامی شهرستان دالاهو گفت: دختری ۶ ساله به ضرب گلولهای که توسط برادر هشت سالهاش از یک اسلحه شکاری شلیک شد، در دم جان باخت. این خواهر و برادر خردسال حین بازی در استخر پرورش ماهی، متوجه وجود اسلحه در اتاق نگهبانی شده و به دور از چشم پدر اسلحه را بر می‌دارند و مشغول بازی می‌شوند. برادر هشت ساله حین بازی و غافل از پر بودن اسلحه، یک گلوله به سمت خواهرش شلیک می‌کند و این دختر ۶ ساله را ناخواسته به قتل می‌رساند.

نجفی با اشاره به اینکه اسلحه شکاری مجوز قانونی داشته است متذکر شد: با وجود هشدارها و توصیه‌های پلیس در خصوص خطرات نگهداری اسلحه در منزل، اما متأسفانه باز هم شاهد غفلت والدین هستیم.