درنگ: هرساله طرح‌های جدید و عجیبی به عنوان مد وارد فرهنگ پوششی کشورهای مختلف می‌شود که بعضی از آنها نه تنها زیبا نیست بلکه به گونه‌ای است که باعث می‌شود شما از خودتان سوال کنید که واقعا چرا باید چنین چیزی را پوشید؟!

به تازگی یک زن ژاپنی با پوشیدن کفش‌هایی به شکل کبوتر تعجب خیلی‌ها را برانگیخته است. البته بعید نیست که تا چند وقت دیگر این کفش به عنوان یکی از مدهای جدید مورد توجه خیلی‌ها قرار بگیرد.البته زمانی هم که در اینترنت به دنبال اطلاعات بیشتری در مورد این خانم می‌گشتم متوجه شدم این اولین بار نیست که این مدل کفش تولید شده است.

در هر حال اگر شما هم تصمیم گرفتید یکی از این کفش ها داشته باشید؛ عکس های زیر را دنبال کنید: