درنگ: کانال روزنامه شرق به نقل از امتداد نوشت: محمدرضا جلایی‌پور فعال سیاسی اصلاح طلب با حکم شعبه یک دادسرای شهید مقدس بازداشت شد.

او پس از بازداشت توسط مامورین به منزل پدری برای تفتیش منزل آورده و سپس بازگردانده شده است.