درنگ : محققان به نتایجی جدید دست یافتند که با آن می‏‌توانند علائم زودهنگام سرطان را تشخیص دهند. این افراد نمونه‎های خون از هزار نفر را گرفتند و آن‎ها را برای احتمال ابتلا به سرطان‎های مختلف بررسی کردند. از ۸۱۲ نفر دیگر که مبتلا به سرطان بودند هم نمونه خون گرفته شد. روی همه این نمونه خون‎ها آزمایشی جدید به نام «به دنبال سرطان» انجام شد.

تقریبا سرطان ۷۰ درصد از کسانی که مبتلا به این بیماری بودند با آزمایش خونشان مشخص شد. اما این آزمایش فقط سرطان‌ها در مراحل اولیه را نشان می‎دهد. همچنین یک درصد از نتایج که نشان داده بود برخی افراد سرطان دارند هم اشتباه بود.

موضوع دیگر این که این آزمایش در نشان دادن علائم برخی از سرطان‌‎ها ناتوان بود. به همین دلیل محققان معتقدند این قدم بزرگی در راه تشخیص سرطان است، اما هنوز قدم نهایی نیست و نمی‎توان به طور کامل به این آزمایش اعتماد کرد تا زمانی که ایرادهای آن یافت و رفع شوند.