درنگ : از کودک گرفته تا نوجوان و حتی افراد میانسال دلبسته ماکارونی هستند. این غذای پرطرفدار علاوه بر داشتن مواد مغذی، کالری فراوانی را هم میهمان بدن می‌سازد.

یک لیوان ماکارونی پخته معادل ۱۵۰ کالری است. ماکارونی خشک ۳۶۰ کالری و ماکارونی خام ۳۴۸ کالری دارد.

اما در ماکارونی آب پز تنها ۸۶ کالری محاسبه شده است.

  برنج چقدر کالری وارد بدن ما می‌کند؟

در جداول کالری یا سایت‌های محاسبه کالری به ازای هر مقدار ماده غذایی، یک رقم کالری درج شده است. بنابراین شما ابتدا باید غذای مورد نظر را وزن کنید. سپس با مراجعه با جداول، با یک تناسب ساده بین وزن غذا و کالری آن در جدول، میزان کالری غذای خود را محاسبه کنید.

  خوردن همبرگر چقدر کالری به بدن اضافه می‌کند؟