درنگ: گونا گارفرس در سال ۲۰۰۸ از ۸۵ کشور بازدید کرده بود. بعد از آن تصمیم گرفت که به همه ۱۹۸ کشور جهان سفر کند­. او این کار را در ۸ می ۲۰۱۳ در حالیکه تنها ۳۷ سال داشت به پایان رساند و به این ترتیب به جوانترین جهانگرد تبدیل شد­. از همان ابتدای سفر­، ­شروع به نوشتن کتابی به نام “چگونه از ۱۹۸ کشور خارج شدم” کرد و پس از آن یک وب سایت اختصاصی برای سفرهای خود ایجاد کرد.

گارفرس که در شرکت پخش تلویزیونی نروژ (NRK) کار می‌کرد توانست کار خود را در طول سفرهایش حفظ کند چرا که هیچ وقت نمی‌خواست کارش را از دست بدهد بلکه بدنبال ترکیب کردن شغلش با بزرگترین اشتیاق زندگیش یعنی مسافرت بود که در این امر نیز موفق بود.

گارفرس یک رکورد جهانی دیگر را نیز شکست. او در کمتر از ۲۴ ساعت به ۱۹ کشور اروپایی سفر کرده است. او سفر طولانی خود را در کیپ ورد، کشوری در مجمع الجزایر شمال غرب آفریقا به پایان رساند.