درنگ: این سگ اکنون برای حضور در برابر دوربین رسانه‌ها به عنوان زشت‌ترین سگ جهان به نیویورک خواهد رفت. به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه سونوما-مارین که انتخاب زشت‌ترین سگ جهان را به عهده دارد، در این مراسم سگ‌های زیادی شرکت می‌کنند که معمولا از پناهگاه‌ها نجات پیدا کرده‌اند.

مارتا سابقا سگ امداد بوده‌است که در اثر بی‌توجهی بینایی‌اش را از دست داد. اکنون به کمک صاحبش و پس از چندین‌بار جراحی بینایی‌اش را به دست آورده‌است.

مارتا بدون انجام هیچ هنرنمایی و به محض رفتن روی سن توانست نظر داوران را به خود جلب کرده و رتبه اول را به دست آورد. داوران سگ‌ها را براساس اولین تاثیرگذاری، رفتارهای غیرعادی، شخصیت و واکنش تماشاچیان انتخاب می‌کنند. هدف از برگزاری این نمایشگاه افزایش آگاهی مردم نسبت به پذیرش سرپرستی سگ‌ها صرف‌نظر از شکل ظاهری و جذابیت‌های فیزیکی آنها است.