درنگ: معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در خصوص انتشار فیلمی از حرکت یک راننده تاکسی در حالی که یک زن به شیشه جلوی خودروی او آویزان است، اظهار کرد: فیلم منتشر شده، مربوط به حادثه‌ای در سه روز پیش است و شرکت تاکسیرانی اصفهان پس از اطلاع از موضوع راننده را شناسایی و در حال حاضر فرد خاطی در بازداشت پلیس است.

علیرضا صلواتی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان در خصوص انتشار فیلمی از حرکت یک راننده تاکسی در حالی که یک زن به شیشه جلوی خودروی او آویزان است، اظهار کرد: فیلم منتشر شده، مربوط به حادثه‌ای در سه روز پیش است و شرکت تاکسیرانی اصفهان پس از اطلاع از موضوع راننده را شناسایی و در حال حاضر فرد خاطی در بازداشت پلیس است.

وی با اشاره به اینکه چنین رفتاری در ناوگان حمل‌ونقل شهرداری اصفهان بی‌سابقه است و هیچ ارتباطی با برخورد مسافر و راننده نداشته است، ادامه داد: تکریم مسافران همواره مطرح است و مسافران حتی کوچک‌ترین رفتار راننده مانند صحبت با تلفن همراه نیز می‌توانند از طریق پیامک به سازمان‌های مربوط اطلاع دهند.

  فیلم | حرکت غیرعادی و تکان دهنده راننده تاکسی با یک زن | راننده بازداشت شد

حسین جعفری مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان نیز در خصوص جزئیات این حادثه گفت: اگرچه سازمان تاکسیرانی اصفهان چنین رفتارهایی را کاملا رد می‌کند اما این حادثه به دنبال اختلاف خانوادگی راننده تاکسی اتفاق افتاده است و ارتباطی به برخورد مسافر و راننده نداشته است.

وی ادامه داد: ۱۲ ساعت پس از اطلاع از این حادثه راننده خاطی شناسایی شد و با هماهنگی نیروی انتظامی به مراجع قانونی معرفی شد.مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان تصریح کرد: نمایش این فیلم از رسانه ملی بدون توضیح جزئیات این شبهه را ایجاد کرده که این حادثه برخورد مسافر و راننده و یا تصادف با عابر پیاده بوده است و موجب لطمه به حیثیت سایر رانندگان می‌شود.