درنگ : ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، لباس کوتاهی را هنگام سوار شدن به هواپیما برای رفتن به عربستان بر تن داشت اما هنگام پیاده شدن در ریاض وی لباس بلند و مشکی را بر تن کرد.

وی پس از فرود هواپیما و به هنگام پیاده شدن در ریاض، لباس بلند و مشکی را بر تن کرده بود.

  تصاویر ملانیا ترامپ با پاندا، روی دیوار چین و لباسی از طرح‌های سنتی

ممکن است، این ماجرا از آن جهت باشد که همسر ترامپ ترجیح داده است لباس مناسب تری را برای دیدار با سران کشورهای عربی بر تن کند.