درنگ : در این عکس ستاره فوتبال ایران در کنار خانمی قرار دارد و در توضیح عکس آمده که این دو قرار است به زودی با هم ازدواج کنند.

یک روزنامه ورزشی امروز ادعا کرده که این فوتبالیست به دلیل این عکس با دردسر مواجه خواهد شد. اما برخی از اخبار حاکی از چیز دیگری است. بر اساس زمزمه‌ها خانمی که در عکس کنار فوتبالیست مورد نظر قرار دارد فقط یک هوادار است و اصلا پای ازدواج در میان نیست این در حالیست که بسیاری نظر دیگری دارند و می گویند ازدواج این دو قطعیست.

جام جم آنلاین نوشته است این بازیکن شاید به کمیته اخلاق فراخوانده شود.