درنگ: ایلنا نوشت: احمد همتی در خصوص اعتراضات اخیر مردم شاهرود در مورد انتقال اداره کل به مرکز استان سمنان گفت: در خرداد ۹۰ ادغام وزارت راه و ترابری با مسکن و شهرسازی را داشتیم که تبدیل به وزارت راه و شهرسازی شد، این ادغام در همه استان‌ها اجرا شد به جز استان سمنان که به دلیل یکسری قانون‌شکنی مانع این ادغام شدند.

نماینده مردم سمنان تصریح کرد: در سال ۹۵ هم مصوباتی در خصوص راهداری ها تصویب شد که در آنجا هم به دلیل قانون شکنی ها مانع اجرای این قوانین در سمنان شدند. این مسائل باعث شده بود اداره تابع وزارت راه و شهرسازی در سمنان ساختار اداری متفاوتی از سایر استان ها داشته باشند. به همین دلیل در روند کاری و وضعیت بودجه وضعیت نامناسبی داشتیم، چراکه همه استان ها با اسامی جدید دریافت بودجه داشتند سمنان با اسم و روند قدیمی اداری دریافت بودجه داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی مصمم است در سمنان هم قوانین را مانند سایر استان‌ها اجرایی کند. طبق مصوبه شورای عالی اداری و با امضای رئیس‌جمهور و طبق قانون تقسیمات کشوری و دستور وزیر راه و شهرسازی قاعدتا باید اداره کل جدید در مرکز استان مستقر باشد.

نماینده سمنان با اشاره به حساسیت مردم نسبت به انتقال اداره کل به مرکز استان، افزود: برای اینکه به تنش‌ها پایان دهیم با رایزنی‌های انجام شده قرار را بر این گذاشتیم که ساختمان راه و شهرسازی در مرکز استان باشد و راهداری و حمل ونقل جاده‌ای دو بخش باشد که راهداری آن در شاهرود و حمل و نقل جاده آن در سمنان واقع باشد، اما هردو تحت عنوان یک اداره کل باشند. درمجموع براساس تجمعات اخیر این آخرین تصمیمی است که گرفته شده است.