این سگ که جک نام دارد پس از هشت ماه به خانواده‌ و صاحب اصلی‌اش که پسری ۱۱ ساله‌است بازگردانده شد. در این ویدئو مادر پسر او را صدا می‌زند تا از خانه بیرون بیاید، بقیه ماجرا را خود ببینید.