لباس‌های جدید پلیس که مجهز به دوربین‌ هستند در اختیار پلیس تهران قرار گرفت. این دوربین‌ها که روی لباس ماموران پلیس نصب می‌شوند قابلیت ضبط تصاویر در حین اجرای ماموریت ماموران پلیس را دارند. امکان پایش آنلاین این تصاویر نیز وجود دارد.