درنگ : لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مراحل پایانی آماده‌سازی قرار دارد و به‌زودی به دولت و بعد از آن به مجلس تحویل داده خواهد شد. معصومه ابتکار، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خبر داده که آخرین جلسه مشترک کارگروه مشترک معاونت رییس‌جمهور و قوه‌قضاییه این هفته برگزار می‌شود و بعد از آن لایحه آماده، تحویل دولت داده خواهد شد.

ابتکار در بوشهر در جمع خبرنگاران گفته: «لایحه خشونت علیه زنان یا لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در آخرین مرحله خود قرار دارد. در راستای تدوین این لایحه هماهنگی مناسبی با قوه‌قضاییه انجام شده و کارگروه مشترکی برای انجام کار در ابعاد مختلف و تخصصی در حال فعالیت است.»

ابتکار همچنین به برخی از ویژگی‌های لایحه در حال تدوین اشاره کرده و گفته: «لایحه خشونت علیه زنان به اصل تعریف‌ها و ابعاد خشونت می‌پردازد و یک بعد پیشگیرانه و بازدارنده برای تعریف جرایم و مجازات‌ها دارد. قوانین هم جنبه بازدارندگی و انضباط اجتماعی را به دنبال دارند اما قوانین یک جنبه مهم فرهنگی را به دنبال دارند و یک فرهنگی را در جامعه جاری و ساری می‌کنند. خشونت است که وقتی وارد خانواده می‌شود شالوده خانواده را که محبت و عشق است از بین می‌برد و چیزی به‌عنوان زندگی خانوادگی باقی نمی‌ماند.»

گزیده سخنان ابتکار در این جمع و در دیدار با اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد بوشهر را که روابط عمومی معاونت زنان ریاست‌جمهوری آنها را نقل کرده در جدول بخوانید.

 

گزیده سخنان ابتکار