درنگ : این جاندار زیبا و کوچک در هندوستان و سریلانکا زندگی می‌کند. گربه خال‌زنگاری کوچکترین گربه وحشی در آسیا است که با گربه پاسیاه، برسر عنوان کوچکترین گربه جهان در رقابتی بسیار نزدیک است. طول بدن این گربه پس از رشد کامل به ۳۵ سانتیمتر می‌رسد و وزن آن در بیشترین حالت ممکن ۱٫۶ کیلوگرم است.

این گربه کوچک از قدرت دیدی پنج برابر قویتر از انسان برخوردار بوده و به شدت نسبت به محیط اطرافش کنجکاو است. همانطور که در این فیلم می‌بینید، این گربه به اندازه‌ای کوچک است که از برگ‌های خشک درختان به عنوان استتار استفاده می‌کند.