در این فیلم شیرین دوساله دیده می‌شود که به آرامی و با احتیاط از پله‌های فروشگاهی که پدرش در آن درحال خرید است پایین می‌آید و ناگها به یک عابر پیاده درحال عبور برخورد می‌کند.

عابر ابتدا می‌خواهد از کنار شیرین عبور کند اما صرفنظر کرده و در عوض در نهایت خونسردی کودک را بغل کرده و می‌رود. دقایقی بعد پدر شیرین متوجه نبودنش شده و گم شدن فرزندش را به پلیس گزارش می‌دهد.

۶ ساعت پس از گزارش، و پس از آنکه پلیس فیلم دوربین‌های مداربسته را کنترل کرد، کودک‌ربای ۲۸ ساله دستگیر شده و شیرین به خانواده‌اش بازگردانده شد. اینکه آیا آدم ربا به کودک آسیبی وارد کرده‌است یا خیر و انگیزه آدم‌ربا از ربودن شیرین هنوز مشخص نشده‌است.