درنگ:  خانمی در شهر «لیسترشایر» انگلیس زمانی که به‌حمام رفته بود متوجه مایع غلیظی شد که از سقف کاذب خانه‌شان در حال ریختن بود و کمی بعد دریافت که این مایع عسل است.

خانه محل سکونت این خانم مربوط به قرن هجدهم میلادی بود و این کندوی عظیم عسل از آن سال‌ها تا کنون در سقف حمام خانه بوده است. اکنون دیگر جای کافی برای این کندو وجود ندارد و همین امر باعث شده تا عسل‌های جدید از سقف کاذب این خانه چکه کنند.