درنگ: جمهوری مولوسیا یک ریزکشور به رسمیت شناخته‌نشده است. ریزکشورها آن سرزمین‌هایی هستند که توسط حکومت‌ها و سازمان‌های جهانی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. با این حال مولوسیا برای خودش سرود ملی، پرچم و واحد پول مستقل دارد و شما برای ورود به آن باید حتما ویزا داشته باشید.

جمهوری مولوسیا در سال ۱۹۷۷ توسط  کِوین باو در نزدیکی دیتون (یکی از ایالات آمریکا) تأسیس شده است. این ریزکشور شامل خانه خود کوین باو، حیاط پشتی و باغ جلوی خانه‌اش می‌شود. مولوس در زبان اسپانیایی به معنی «تپه کوچک صخره‌ای» است. جمعیت این ریزکشور ۳۳ نفر است و ریاست جمهوری آن بر عهده کوین باو است.

کوین باو از سال ۱۹۷۷ تا سال ۱۹۹۹ نخست‌وزیر پادشاهی علیای وولدشتاین بود اما بعد از ۲۰ سال حکومت پادشاهی، باو خودش حکومت را در دست گرفت و با انحلال حزب کمونیست و با تغییر عنوان از «ریزکشور علیای وولدشتاین» به «مولوسیا» به یک کشور با نظام حکومتی جمهوری تغییر یافت.

حالا این جمهوری سال‌هاست که توسط رئیس‌جمهور آن کوین باو اداره می‌شود که خودش را «خادم ملت» می‌داند. به گفته باو، مولوسیا بارها مورد اشغال قرار گرفته‌ ولی او هر بار توانسته در برابر مهاجمان ایستادگی کند.

این کشور دارای نظام پستی، واحد پول، نیروی دریایی و نیروی هوایی مستقل است. برای ورود به این کشور باید ویزا داشته باشید که توسط رئیس‌جمهور آن صادر می‌شود.

رئیس‌جمهور باو اظهار کرده‌ که شهروندان آندورا، لیختن‌اشتاین، سان مارینو، موناکو، سبورگا و هر کشور دیگر به رسمیت شناخته شده بوسیله مولوسیا از این الزامات مستثنی هستند.

باو اداره امور وزارتخانه‌ها و کارهای مولوسیا را معمولاً به دو پسرش می‌سپارد و سایر ساکنان مولوسیا نیز وظیفه اداره وزارت اطلاعات و جنگ را دارند که انجام این امور ظیفه اصلی آنها به ‌شمار می‌آید.

مولوسیا البته در طول این مدت زمین‌های بیشتری خریده و رفاه و امکاناتش را بیشتر کرده‌ است اما کمبود جمعیت، مشکل اصلی این کشور است. با اینکه سالانه گردشگران زیادی به مولوسیا می‌آیند اما هیچ‌کدام تا به حال در این کشور ساکن نشده‌اند. در واقع این موضوع حاکی از آن است که اداره امور داخلی و دفاع از کشور آن هم فقط با سه نفر کار دشواری است، مخصوصاً اینکه مولوسیا درآمد خاص مورد توجهی ندارد.

مردم مولوسیا به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند و واحد پول آنها «والورا» نام دارد. بزرگ‌ترین خیابان این شهر نیز «اسپرا» نام دارد که در حال حاضر پایتخت مولوسیا است.