درنگ : تیم پروژه بزرگ آبخیزداری مایا (GAM) مسئولیت بررسی و مطالعه روی آب‌های مرموز شبه‌قاره یوکاتان مکزیک را به عهده داشت و برای سال‌ها به بررسی غارهای سک‌اکتون و دوس اوجوس در تولوم پرداخت تا اینکه در نهایت مشاهده کرد این دو غار زیردریایی به یکدیگر متصل هستند.

به این ترتیب تیم GAM موفق به کشف یکی از شگفت‌انگیز‌ترین مناطق باستان‌شناسی در جهان شد که اسرار زیادی را درباره تمدن مایان‌ها در خود پنهان کرده‌ است.

این دو غار به هم پیوسته طولی برابر ۳۴۷ کیلومتر داشته و شبکه‌ای به هم پیوسته از غارهاست که بیش از صد شیئ باستانی در آن وجود دارد و شواهد زیادی از اولین ساکنان آمریکا در را در آن می‌توان یافت.

 

بزرگترین غار زیردریایی جهان

 

بزرگترین غار زیردریایی جهان

 

بزرگترین غار زیردریایی جهان

 

بزرگترین غار زیردریایی جهان

 

بزرگترین غار زیردریایی جهان