درنگ: محمدعلی جلایر وابسته کار ایران در قطر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: «بر اساس این توافق و در مرحله اول قرار است یک شرکت خصوصی قطری بخشی از کادر پرستاری خود را از طریق ایران تامین کند.»

تفاهم نامه همکاری کار و کارگری ایران و قطر بهمن سال ۱۳۹۶ همزمان با سفر یک هیات از وزارت کار قطر به ایران امضاء شد.

محمد علی جلایر در مورد فعالیت پرستاران ایرانی در قطر اظهار داشت: «پذیرفته شدگان در مراکز بیمارستانی، کلینیک های درمانی و تخصصی، کلینیک مدارس و یا به صورت پرستار خصوصی در منازل به کار گرفته می شوند.»

بنا به اعلام وابسته کار ایران در قطر پیش از این طی دهه گذشته بیش از ۸۰ پرستار ایرانی به قطر اعزام شده بودند که اکنون تعداد کمی از آنها در این کشور حاشیه خلیج فارس باقی مانده اند.

حدود ۳۰ هزار ایرانی در بخش های اقتصادی و خدماتی قطر مشغول به فعالیت هستند.